VÝSLEDKY CHOVATELSKÝCH OLYMPIÁD

 v letech 2012 - 2014 a vše o olympiádě


Klikněte pro zobrazení jednotlivých výsledků:

10. MEZINÁRODNÍ KOLO OLYMPIÁDY MLADÝCH CHOVATELŮ NITRA 2014

46. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO KOLA OLYMPIÁDY MLADÝCH CHOVATELŮ TÁBOR 2014

45. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO KOLA OLYMPIÁDY MLADÝCH CHOVATELŮ A ZÁROVEŇ 9. MEZINÁRODNÍ KOLO PRAHA 2013

44. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO KOLA OLYMPIÁDY MLADÝCH CHOVATELŮ ČÁSLAV 2012

Pro návštěvu oficiálního Facebook profilu chovatelské

olympiády klikněte zde: Olympiáda mladých chovatelů

 

1. Co je to OMCH ?

Jedná se o chovatelskou soutěž, které se může účastnit kdokoliv ve věku do 18 let. Jejím účelem je navázání vztahů mezi mladými lidmi ve spojitosti s poměřením znalostí v několika oborech chovatelství. Olympiáda je dále rozdělena na 2 věkové kategorie, mladší do 14 let a starší do 18 let podle ročníků narození.


2. Jak se dostanu na celostátní nebo mezinárodní kolo?

Nejprve je třeba se probojovat buď místními nebo okresními koly, jelikož za okres nesmí soutěžit více osob stejné kategorie a odbornosti zároveň. Jednoduše to vysvětlím tak, že pokud máme v jednom okrese 2 lidi chovající kočky v kategorii do 14 let, pak pouze jeden z nich smí postoupit do celostátního kola na základě posouzení výsledků z kol místních a okresních. Avšak jeden chovatel smí soutěžit ve více odbornostech, pokud v okresním kole porazí jiného člověka v téže odbornosti, nebo se v takovém okrese chovatel stejné kategorie a odbornosti nenachází. Jako příklad mohu uvést někoho, kdo chová králíky a zároveň chce soutěžit za teraristiku ve II. kategorii. Vyhraje-li tento člověk okresní kolo v obou odbornostech nad někým jiným, pak reprezentuje svůj okres v těchto odbornostech i na kole celostátním.

Na mezinárodní kolo chovatel postupuje tehdy, pokud se stane vítězem celostátního kola ve své zemi, poté má právo zúčasnit se mezinárodního kola na Slovensku, či naopak u nás, jedná-li se o zástupce SR. Pokud se koná mezinárodní kolo v České republice, pak čeští chovatelé na ně postupují automaticky z kola okresního a pak také vítězové celostátního kola na Slovensku. V případě konání mezinárodní kola na Slovensku je tomu naopak, slovenští chovatelé postupují automaticky z okresních kol a čeští chovatelé postupují jako vítězové kola celostátního.

Jak jsem již zmínila, této soutěže se smí zúčastnit každý, ať už je členem ZO ČSCH, nebo ne. Jsou zde pak jen menší rozdíly ve výši startovného, pokud soutěžící není členem chovatelské organizace.


3. V jakých odbornostech mohu na OMCH soutěžit?

Odborností se mimo jiné nazývá chovatelské odvětví, na olympiádě lze soutěžit v těchto:

akvaristika, teraristika, holubi, drůbež, králíci, kynologie, kočky, ovce a kozy, kožešinová zvířata, exotické ptactvo, drobní hlodavci


4. Jak celostátní kolo OMCH probíhá ?

Samostatná soutěž se skládá ze 4 částí:

a) Písemná práce: měla by působit dojmem odborné práce, která se něčím týká vašeho chovatelského odvětví. Jako příklad mohu uvést, že já, chovatel králíků II. kategorie napíšu odbornou práci na téma "Problémy s porodností u zakrslých králíků", nebo "Chov králíka plemene zakrslý hototský", a tak podobně. Písemná práce nemusí být nutně zaměřená, může pouze popisovat, jak funguje váš chov, jaká je zdravotní péče o vaše zvířata, aj. Pro inspiraci mohu doporučit své 2 chovatelské práce, které jsou každému volně k dispozici v sekci "ÚVOD".

Práce by měla mít nějakou stálou osnovu, jako například úvod, problematiku chovu, nějaké měření nebo grafy, plány do budoucna, závěr. Osobně mohu olympiádu doporučit už jen z toho důvodu, že se celá soutěž systémově velmi podobá maturitní zkoušce a psaním odborných prací si chovatel sám dělá do budoucna veliké plus. Jako student druhého ročníku přírodopisného gymnázia to mohu jen vyzdvihnout.

Písemnou práci píšeme ještě před zahájením celostátního kola a posíláme ji k posouzení již koncem května. Dle vedení jednotlivých okresů práce může a nemusí být vyžadována již na kolech okresních.

b) Písemný test: součástí soutěže je samozřejmě také test zaměřený na jednotlivé odbornosti, který se dále dělí na příslušnou obtížnost podle stanovených věkových kategorií. Může je zahrnovat cokoliv z jednotlivých chovatelských odvětví. U králíků se týká například péče, výstavnictví, charakteristiky různých zvláštních plemen nebo genetiky. Nově byly taky zavedeny otázky týkající se králičího hopu.

U ostatních odborností to bude podobné a za nejtěžší odbornost vůbec se celkově považuje teraristika, jelikož je na rozdíl od většiny odvětví založena na poznatcích a pozorování odlišných druhů živočichů.

c) Obhajoba písemné práce: probíhá formou pohovoru s posuzovací komisí. Každá odbornost má přidělenou odbornou komisi hodnotících, většinou je tříčlenná, ale může tomu být i jinak.

Obhajoba může trvat v závislosti na vašich zkušenostech zhruba 5 až 20 minut. Komise vám pokládá otázky týkající se vašeho chovatelského oboru, ale dále také hodnotí písemnou práci a předkládá její výhody a nedostatky. Hodnotí se jak obsah, tak i přehlednost a gramatická stránka. Je-li v písemné práci něco, co se komisi zdá nejasné, může vám ohledně toho položit otázku a vaším úkolem je buď obhájit svůj názor, či podat vysvětlení vaší myšlenky v textu.

Obhajoba je často jednou z těch částí soutěže, při které soutěžící zvlášť při své první účasti někdy dost oplývají nervozitou. Nejde sice o nic zvláštního, ale i přesto to může být pro někoho poněkud stresující. Nakonec však, pokud člověk jezdí na olympiády více let, stres ho postupně opustí.

d) Poznávací zkouška: jedná se o poznávání živočichů jednotlivých odborností, která je pro obě věkové kategorie skoro stejná, ale mladší kategorie bývají zvýhodněny například tím, že nemusí uvádět latinské názvy, zkratky plemen, druhová jména, atp.

Každá komise sestaví poznávačku z 30 plemen nebo živočichů pro dané odvětví. Poznávačka může být buď pouze na projektoru, nebo takzvaně "živá", kdy soutěžící většinou jedou někam na výstavu, kde si komise přímo vybere 30 zvířat, které oni následně určí.

Mimo jiné každé celostátní či mezinárodní kolo olympiády je obohaceno o doprovodný program, který se většinou týká návštěv některých zajímavých památek či hospodářských komplexů se zvířaty. Například v Praze jsme si mohli prohlédnout stáje České Zemědělské Univerzity, kde se mimo jiné nachází slavná bělka Sixteen, jedna z legend Velké Pardubické. Na mezinárodním kole v Nitře jsme pak také navštívili tzv. "Agrokomplex", kde se konala zajímavá výstava hospodářských zvířat.


 

Česká výprava na MK OMCH v Nitře 2014, foto zapůjčeno od Zdeňky Klimkové :o)

Pokud Vás článek zaujal, pod touto fotografií můžete dále vyjádřit svůj názor na chovatelské olympiády pomocí ankety.

TOPlist
http://www.zhb-kralicci.wbs.cz.html
aktualizováno: 19.01.2020 17:21:11